parttime Master of Science Verandermanagement

Programma

De parttime Master of Science Verandermanagement start één keer per jaar, de eerstvolgende keer in september 2017.

Vanaf de start bedraagt de nominale opleidingsduur van de parttime Master of Science Verandermanagement 24 maanden met een aantal studiepunten van 60 EC.
De opleiding is opgebouwd uit vier delen:

(I)  Grondslagen (9 maanden),
(II) Methoden & Technieken (5 maanden),
(III) Practicum (5 maanden)
(IV) Masterthesis (5 maanden).

Deel I is ‘Grondslagen’ en behandelt de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. Er zijn naast het introductiecollege 3 blokken: (1) Strategie & Verandering, (2) Organisatie en (3) Gedrag en leiderschap. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van cases en andere opdrachten.

Deel II is ‘Methoden en Technieken’ gericht op enerzijds het kunnen uitvoeren van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op het zelfstandig kunnen functioneren en interveniëren als practitioner in situatie van verandering.

Deel III is ‘Practicum’ waarbij de verworven kennis en inzichten worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en een veranderplan geschreven. Het opdrachtproces wordt ondersteund door begeleiding door een docent (supervisie) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie). Daarnaast worden relevante, gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken besproken in een vijftal praktijk- en expertsessies. Voor deze sessies worden externe deskundigen, mensen uit de praktijk, als gastdocent of gastspreker uitgenodigd voor kennisoverdracht en dialoog.

Deel IV is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het schrijven van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een systematic review. Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven.

Van de in totaal zestig EC-punten bestaat ongeveer 30 procent uit directe contacturen en 70 procent uit zelfstudie en zelfstandig werken aan opdrachten. Bekijk het programma dat start in september 2017 (wijzigingen voorbehouden, programma start 2017 volgt begin 2017).