Verandermanagement

Op deze website kunt u informatie vinden over de Verandermanagement - Change managementopleidingen van de Postgraduate School FEWEB.

     

Veel managers en adviseurs krijgen de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van grote en complexe veranderprojecten. Zij worden tijdens dergelijke projecten regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en problemen. Uit talrijk onderzoek blijkt hoezeer het falen van (slecht uitgevoerde) veranderingen in organisaties onnodig geld, tijd en motivatie kost. De wetenschap biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en het vinden van betrouwbare oplossingsrichtingen. Onze Verandermanagement opleidingen dragen er aan bij dat complexe verandertrajecten professioneel, betrouwbaar en succesvol kunnen worden begeleid en afgerond. 

Onze Verandermanagement opleidingen richten zich met name op professionals als managers, stafmensen of adviseurs, die verandermanagement als eerste of tweede ‘beroep’ hebben. Professionals die zich verder willen bekwamen en hun kennis willen aanscherpen, en dat bij voorkeur doen met de best beschikbare kennis, materialen en gereedschappen en in het gezelschap van andere gedreven professionals.

Wij bieden twee Verandermanagement opleidingen aan:

Regelmatig organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten waar beide opleidingsvarianten nader worden toegelicht. U bent uiteraard van harte welkom. 

Uiteraard nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen indien u nadere toelichting wenst:
06-23519129 of per mail l.dekker@vu.nl