Semester 1: Fundamenten van Risk Management en Financiële Instellingen

In dit semester komen de fundamenten van het risk management aan bod. Hiertoe is het semester opgedeeld in twee hoofdonderwerpen: ‘Introductie risk management’ en ‘Financiële instellingen: archetypes, balanskenmerken en management’. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie risk management

 • Geschiedenis van onzekerheid en risico
 • Bronnen van onzekerheid en risico
 • Financiële markten: dynamiek, aanbod, vraag, liquiditeit, waarde en prijs
 • Statistische berekeningen van onzekerheid, betrouwbaarheid en betrekkelijkheid van statistische data
 • Introductie van methoden van risicoberekeningen, controle en management

Financiële instellingen: archetypes, balanskenmerken en management

 • Karakteristieken en dynamiek van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders
 • De vormgeving van een financiële instelling: strategie en beleid
 • De relatie en interactie tussen strategie, beleid, productontwikkeling en risicoprofiel

Casuïstiek
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de basisvormen van verschillende soorten financiële instellingen inzichtelijk gemaakt. Naast korte casuïstiek tijdens de colleges komen drie grotere cases aan de orde (elk in een eigen casuscollege). In 2012 waren dat: 

1. Casus Risk Appetite
2. Casus Stress testing banken
3. Casus Operational Risk (m.m.v. Robeco)

Met dit lesprogramma worden de volgende leerdoelen nagestreefd:

 • Studenten leren de kenmerken van financiële markten en van de werking van de op en om die markten gebruikte kwantitatieve risico management methoden.
 • Studenten leren de verschillende definities van onzekerheid, risico en risico appetite en hoe dit door de eeuwen is ontwikkeld uit verschillende vakgebieden.
 • Studenten leren op een gestructureerde manier de kenmerken en werking van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers.
 • Studenten leren de (verschillen tussen de) risico’s die relevant zijn voor deze instellingen.
 • In een aantal casussen worden kenmerken van financiële instellingen uitgewerkt en wordt geleerd welke implicaties deze hebben voor het risico management.
 • Studenten leren uitwerkingen bondig en doelgericht schrijven en presenteren.

Hiermee is het frame geconstrueerd om bestaand risk management te analyseren en ideeën voor nieuw risk management in het eigen bedrijf te kunnen formuleren.

NB: voor studenten met een vermeende achterstand in kwantitatieve methoden worden facultatief bijspijkercolleges georganiseerd.

De studenten lossen de cases in groepjes van twee personen op.

Coördinator: Frans Cleton
Docenten (onder voorbehoud): Sikko van Katwijk (Kasbank), Theo Kocken (VU/Cardano), Michael Damm (VU/RKA).

Zie ook:

Semester 1 & 3Introductieweekend
Semester 2(Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3Balansmanagement en financiële markten
Semester 4Menselijk handelen en event risk gedreven risk management
Semester 5Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma