Risk Management for Financial Institutions

Opleiding Risk Management for Financial Institutions geaccrediteerd       
Op 30 april 2014 is de opleiding Risk Management for Financial Institutions geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Door te voldoen aan internationaal erkende kwaliteitseisen heeft zij nu de universitaire Master of Science status. De VU is blij met de nu vastgestelde kwaliteit van wat door het NVAO panel "misschien wel de Risico Management opleiding van de toekomst” is genoemd.

Nieuwe benadering van risk management 
Leek risk management een paar jaar geleden nog een passief, controlerend vakgebied, nu is de vraag naar vakbekwame pro-actieve risk managers haast onbeperkt. Maar ook managers bij financiële instellingen, toezichthouders, auditors en accountants met zeer gedegen kennis van risk management zijn in trek. Dit vraagt ook om een andere manier van opleiden. De opleiding Risk Management for Financial Institutions speelt hierop in met een geheel nieuwe benadering van het vakgebied. De opleiding belicht risicomanagementvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, zoals menselijk gedrag, methoden en technieken, kapitaalmarkten en toezicht.

HooglerarenDamm en Kocken bouwen ook aan pluriforme opleiding in Zuid Afrika
Met trots kunnen we mededelen dat vanaf 1 augustus 2013 hoogleraren Michael Damm en Theo Kocken van de opleiding Risk Management for Financial Institutions zijn benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan the Centre for Applied Risk Management (UARM) in the Faculty of Economic Sciences and IT, North West University at Johannesburg. Damm en Kocken hebben mede vorm gegeven aan de Risk opleiding aldaar en gaan ook regelmatig colleges verzorgen.

Anne Kock, Specialist Risk & ALM DNB
'Als risk manager heb ik al heel veel ervaring op het gebied van technische en
financiële risico's. Een FRM of andere risk management studie hadden voor mij
daarom geen toegevoegde waarde. Toen hoorde ik van deze nieuwe opleiding.
Vooral de breedte sprak mij erg aan. En nu ik met de studie bezig ben, merk
ik dat ik ook met een bredere blik naar de problemen kijk die ik dagelijks
tegenkom. Ik ben mezelf echt aan het verbreden en ontwikkelen.'

Regelmatig vragen wij onze studenten wat ze van de opleiding vinden. Ze zijn in het bijzonder enthousiast over:

  • Geïntegreerde aanpak, dit is echt uniek in Nederland
  • Diversiteit van de studentengroep, je leert ontzettend veel van elkaar
  • Uitstekende link naar de praktijk
  • Actualiteit van de studie
  • Inspirerende docenten

Lees meer over de ervaringen van de studenten.