Controllersopleiding

 

Hans Janssen, CFO Mediq
‘Een uitstekende basis voor toekomstige CFO’s’

Met 1475 afgestudeerde registercontrollers in Nederland, is de Vrije Universiteit ‘hofleverancier’ van de financiële top van het Nederlandse bedrijfsleven.

De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepenveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control. Ben jij een financiële professional met een goede baan dan biedt de controllersopleiding van de VU de manier om een titel te behalen en je deskundigheid te vergroten.

Typerend voor het onderwijs van de aan de Amsterdamse Zuidas gelegen opleiding is interactie. Interactie tussen theorie en praktijk, tussen cursist en docent en tussen cursisten onderling. Interactie is zowel op de uitwisseling van kennis als op de uitwisseling van ervaring gericht. Interactie staat borg voor de praktische toepasbaarheid van de leerstof.

In kleine groepen word je in ongeveer 2 jaar opgeleid tot Registercontroller (RC). Na afloop mag je de titel RC en de graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) voeren.  

Het eerstvolgende startmoment is vrijdag 25 augustus 2017. Meer informatie over toelating en aanmelding

 

LEERGANG BUSINESS ANALYTICS VOOR FINANCIALS

Performance management kan nauwelijks meer zonder data analytics. De RC-opleiding ("controllersopleiding") van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt daarom de leergang Business Analytics aan voor financials die zichzelf willen bekwamen op dit vlak om goed voorbereid te zijn op een snel toenemende rol van data voor de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie. Meer informatie in de brochure, email: controllers.feweb@vu.nl of 020 - 598 6035.

Aanmelding voor de leergang kan via het aanmeldingsformulier.

 

Linkedin