Diploma Certified Management Accountant

 

De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor accountants in business die een theoretische onderbouwing willen.

De management accountant of controller vervult in de organisatie een financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in non-profit organisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de management accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij/zij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie.

De cursus Diploma CMA is gericht op de Amerikaanse beroepskwalificatie op het gebied van management accounting. Het CMA-examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA).

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.
 
CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control

 • External financial reporting decisions (15%);
 • Planning, budgeting and forecasting (30%);
 • Performance management (20%);
 • Cost management (20%);
 • Internal controls (15%).


CMA Part 2: Financial Decision Making

 • Financial statement analysis (25%); 
 • Corporate finance (20%);
 • Decision analysis (20%);
 • Risk management (10%);
 • Investment decisions (15%);
 • Professional ethics (10%).     

Actuele informatie over het Amerikaanse CMA programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Management Accounting (IMA). Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook

Toelatingseis       
Master plus (deel)accountansopleiding.