Over de faculteit

De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) staat voor innovatief en ambitieus onderwijs en onderzoek. FEWEB speelt met haar onderzoek en onderwijs actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

De faculteit biedt plaats aan ongeveer 4000 reguliere studenten, 1700 postgraduate studenten en 460 medewerkers. Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, docenten, onderzoekers en  aio’s en is ondergebracht bij de afdelingen. Het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur.

Faculteitsbestuur

Lees meer over het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit.

Mission and vision

Mission Statement and Vision of the faculty.

Faculteitsbureau

Kijk hier welke ondersteunende afdelingen er bij het faculteitsbureau ondergebracht zijn.

Commissies

Er zijn vele commissies binnen de faculteit. Deze commissies adviseren het Faculteitsbestuur en/of hebben eigen werkzaamheden en bevoegdheden

Vacatures

Geïnteresseerd in een baan bij FEWEB? Kijk hier voor een overzicht van de actuele vacatures.