Home > Over de faculteit > Bijzondere leerstoelen

Bijzondere leerstoelen

Bijzondere leerstoel 

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.
 
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. M. van Vliet
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. P.W.C. Koning
Gevestigd door Stichting Instituut GAK
Gefinancierd door Stichting Instituut GAK

Algorithmic Game Theory

Leerstoelhouder prof. dr. G. Schäfer
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds

Beleidsevaluatie/Evidence based policy making

Leerstoelhouder prof. dr. C.C. Koopmans
Gevestigd door Ministerie Economische Zaken
Gefinancierd door Ministerie Economische Zaken

Bio informatics and Operations Research

Leerstoelhouder prof. dr. G.W. Klau
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds

Christelijk Sociaal Denken over Economie en Maatschappij

Leerstoelhouder prof. dr. J.J. van Dijk
Gevestigd door CNV en Slotemaker de Bruine Instituut
Gefinancierd door CNV en Slotemaker de Bruine Instituut

Economische Waardering van Cultureel Erfgoed

Leerstoelhouder prof. dr. J. Rouwendal
Gevestigd door Amsterdam School of Real Estate (ASRE)
Gefinancierd door Amsterdam School of Real Estate (ASRE)

Economische en Monetaire Politiek

Leerstoelhouder prof. dr. W.W. Boonstra
Gevestigd door Stichting Het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Stichting Het Vrije Universiteitsfonds

Environmental & Resource Economics

Leerstoelhouder prof. dr. J.C.J.M. van den Bergh
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Governance van (semi-)publieke organisaties

Leerstoelhouder prof. dr. ir. R. Goodijk
Gevestigd door Stichting VU Fonds
Gefinancierd door GITP (adviesbureau)

Project and Program Evaluation for International Development

Leerstoelhouder prof. dr. M.P. Pradhan
Gevestigd door Amsterdam Inst. for Int.. Development
Gefinancierd door AIID

Public Governance & Public Law

Leerstoelhouder prof. dr. mr. G.D. Minderman
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door CBE- Groep B.V.

Regionaal Economische Dynamiek

Leerstoelhouder prof. dr. H.L.F. de Groot
Gevestigd door ECORYS & Stichting NEI
Gefinancierd door ECORYS & Stichting NEI

Risico & Veiligheid

Leerstoelhouder prof. dr. J.J.F. Commandeur
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door SWOV

Ruimtelijke Analyse van Criminaliteit

Leerstoelhouder prof. dr. W. Bernasco
Gevestigd door Nederlands Studiecentrum NSCR
Gefinancierd door Nederlands Studiecentrum NSCR
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 27-01-2017
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl