Programma

Programmaleiding

erik_de_haan
Erik de Haan
donatus_thone
Donatus Thöne

Het programma wordt geleid door prof. dr. Erik de Haan (VU/Ashridge) en drs. Donatus Thöne (zelfstandig gevestigd coach en adviseur).
Beiden zijn zeer ervaren coaches en hebben ruime ervaring als docent in coachingsprogramma’s; zij zijn auteurs van diverse boeken en artikelen over coaching.

Visie op coaching

Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om cliënten te ondersteunen in hun eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingstraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiele kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende coachingsstijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de context. De relatie tussen coach en coachee is een van de meest bepalende factoren voor effectieve coaching. Deze relatie staat daarom centraal in het programma.

Doel van de leergang

In deze basisleergang krijgt u inzicht in een coachtraject en datgene wat nodig is voor effectieve coaching. U verwerft kennis over basisbegrippen uit o.a. counseling, psychoanalyse en oplossingsgericht coachen. U krijgt inzicht in wat een effectieve coachrelatie is en hoe deze (verder) te ontwikkelen. U ontwikkelt uw vaardigheden om coachgesprekken te kunnen voeren en reflecteert op uw eigen rol als coach aan de hand van persoonlijke leerdoelen, een psychometrische vragenlijst en casuïstiek. 
De leergang leidt op tot een door de Vrije Universiteit erkend certificaat.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals, adviseur en/of (interim-)managers die hun coachvaardigheden (verder) willen ontwikkelen. U heeft behoefte aan een steviger basis om te coachen. U heeft in uw werk reeds ervaring opgedaan met het voeren van bilaterale begeleidingsgesprekken. Tijdens de workshop onderhoud u tenminste één professionele coachrelatie, waarin het geleerde kan worden toegepast.
De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 21 deelnemers. Het startniveau van de deelnemers is academisch of equivalent aan academisch.

Start van het programma en data

Het programma start in het voorjaar van 2017. Er wordt in twee tweedaagse workshops gewerkt met een tussenliggend avondprogramma.

De data van de workshops zijn:
18 en 19 mei en 3 en 4 juli 2017.

Aanmelding en kosten

U kunt zich aanmelden voor dit programma door een email te sturen naar Lisette Tepe, m.l.tepe@vu.nl
Na aanmelding voor het programma volgt een telefonische intake. In dit gesprek wordt nagegaan of de leergang voldoende rendement biedt voor de deelnemer.

De kosten van de leergang bedragen 3560, --, exclusief reis en verblijfskosten (diner plus overnachting,
indien gewenst).