Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory

De Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een in 1986 opgerichte wetenschappelijke opleiding. De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling. Onderzoeksaspecten betreffen bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteitsaspecten van de te automatiseren of geautomatiseerde informatiesystemen, de automatiseringsorganisatie en de technische/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Namens de opdrachtgever wordt vastgesteld welke mate van vertrouwen men in de gebruikte IT mag hebben.

De opleiding is zodanig ingericht dat de studenten worden opgeleid tot algemeen IT-auditor. Daarnaast is er een aantal verdiepingscolleges, waarbij specieke systemen centraal staan. Tijdens workshops wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen IT-auditors met verschillende deskundigheden, een samenwerking die in de praktijk van IT-auditing onontbeerlijk is.

Afgestudeerden van deze opleiding voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van:

  • het management, in het kader van de beperking van onzekerheden;
  • de registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole;
  • wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels worden nageleefd;
  • overige belanghebbenden.

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).