Diploma CMA


De cursus Diploma Certified Management Accountant (CMA) is vooral bedoeld voor afgestudeerde accountants die zich willen verbreden naar het controllersvak of een overstap willen maken naar een functie in het financieel economisch management. Deze cursus is ook nuttig voor accountants in business die een theoretische onderbouwing willen.

De management accountant of controller vervult in de organisatie een financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in non-profit organisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de management accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij/zij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie.

De cursus Diploma CMA is gericht op de Amerikaanse beroepskwalificatie op het gebied van management accounting. Het CMA-examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA).

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.
 
CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control

 • External financial reporting decisions (15%);
 • Planning, budgeting and forecasting (30%);
 • Performance management (20%);
 • Cost management (20%);
 • Internal controls (15%).


CMA Part 2: Financial Decision Making

 • Financial statement analysis (25%); 
 • Corporate finance (20%);
 • Decision analysis (20%);
 • Risk management (10%);
 • Investment decisions (15%);
 • Professional ethics (10%).     

Actuele informatie over het Amerikaanse CMA programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Management Accounting (IMA). Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook

Programma


CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control

DocentElbert de With, programmaleider en hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis van de CMA-opleiding
CoördinatieElbert de With en het VU CMA-secretariaat
ToelatingseisenMaster plus (deel)accountantsopleiding
Tijd en locatie13.30 uur tot 17.30 uur in het VU Hoofdgebouw
DatumNajaar 2017 (vrijdags)

 

 CMA Part 2: Financial Decision Making

DocentElbert de With, programmaleider en hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis van de CMA-opleiding
CoördinatieElbert de With en het VU CMA-secretariaat
ToelatingseisenMaster plus (deel)accountantsopleiding
Tijd en locatie13.30 uur tot 17.30 uur in het VU Hoofdgebouw
DatumVoorjaar 2018 (vrijdags)

Certificaat


Het volgen van de cursus CMA Part 1 levert maximaal 24 PE punten op. Dit geldt ook voor de cursus CMA Part 2. 

Het met succes afleggen van het examen van CMA Part 1 of CMA Part 2 levert 24 PE punten op. Het Diploma CMA wordt verstrekt na het met succes afleggen van de examens van beide examenonderdelen. 

Let op: Bij het NBA gelden de PE-punten voor het voorbereiden en het behalen van de CMA examens als ongestructureerde PE-activiteiten. 

Aanmelding


Aanmelding voor deelname aan de cursus Diploma CMA Part 1 dient uiterlijk 1 september plaats te vinden. Voor de cursus Diploma CMA Part 2 is de uiterste aanmelddatum 1 april. U kunt zowel in september als in april met de opleiding beginnen.

Het aanmeldingsformulier voor CMA Part 1 en/of CMA Part 2 van de cursus Diploma CMA kunt u per mail versturen naar: cma.feweb@vu.nl


NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor het examen. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan het CMA-examen.

Cursusgelden


De kosten van de cursussen CMA Part 1 en CMA Part 2 als onderdeel van de cursus Diploma CMA aan de VU bedragen €975 per deel.

CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control€975*
CMA Part 2: Financial Decision Making€975*

 * Prijswijzigingen onder voorbehoud


Voor het examen kunt u gebruik maken van de Gleim CMA review books. Indien u de cursus volgt, zijn deze boeken voor €150* per deel via de CMA opleiding te verkrijgen. 

Naast de Gleim CMA review books zijn voor het examen twee tekstboeken verplicht. De kosten hiervan bedragen ongeveer €100 per tekstboek. Deze kunnen worden aangeschaft bij de VU-boekhandel.

Kosten IMA


Indien u het CMA examen wilt doen, moet naast de cursusgelden rekening gehouden worden met extra kosten bij het IMA. Deze kosten zijn als volgt:

IMA Lidmaatschap (inclusief eenmalig administratiekosten à $15)$245*
CMA Entrance Fee$250*
Examengeld CMA Part 1$415*
Examengeld CMA Part 2$415*
  * Prijswijzigingen onder voorbehoud


De betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden.