Organisatie

De opleiding Compliance & Integriteit Management maakt deel uit van de Postgraduate School van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. De dagelijkse leiding van de opleiding is in handen van Prof. dr. S.C. Bleker - van Eyk.
 
De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de faculteit, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld. 

Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. J. Sijbrand (voorzitter): Directeur en voorzitter Toezicht DNB. Hij is verantwoordelijk voor bankentoezicht, toezichtbeleid en toezicht verzekeraars. De heer Sijbrand is lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank. 
  • Prof. dr. T.L.C.M. Groot: Hoogleraar Management Accounting aan de VU en hoofd van het Department of Accounting van de Vrije Universiteit. Directeur van het Amsterdam Research Center in Accounting.
  • Mr. H.J.Th. Biemond: Partner bij Allen & Overy, voormalig officier van justitie functioneel parket, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Arnhem en lid van de raad van toezicht Amsterdamse Orde van Advocaten. 
  • R.P. Kleijwegt, Directeur Audit bij Rabobank.
  • Prof. dr. F.A. Roozen, Hoogleraar Management Accounting aan de VU. Tevens is hij voorzitter van de postgraduate controllersopleiding (RC) en coordinator van de postgraduate school van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Naast zijn aanstelling aan de VU vervult hij een aantal toezichthoudende functies in zowel de profit- als de non-profitsector.       
  • Ir. Th.F. Kockelkoren MBA: Voormalig lid van het Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten.