Diploma International Financial Reporting Standards

      

International Financial Reporting Standards (IFRS) het wereldwijde stelsel van verslaggevingsregels

IFRS is verplicht of toegestaan in inmiddels meer dan 120 landen en is het mondiale stelsel van verslaggevingsregels. Ook nationale regelgevers baseren zich in toenemende mate op de kwalitatief hoogwaardige internationale verslaggevingsregels van de International Accounting Standards Board (IASB).

In het najaar van 2016 wordt op de VU opnieuw één van de hoogst gewaardeerde en meest succesvolle cursussen gegeven op het gebied van de internationale verslaggevingsstandaarden. Tijdens de cursus worden de belangrijkste internationale standaarden en interpretaties in zes middagen op heldere wijze behandeld. Complexe regels worden met behulp van duidelijke voorbeelden geïllustreerd. Onder programma staat de inhoud van de cursus per college aangegeven.

De cursus Diploma International Financial Reporting Standards (Diploma IFRS) bestaat uit de volgende twee delen:

 

Deel 1: Update IFRS

In deel 1 Update IFRS wordt een overzicht gegeven van recent gepubliceerde nieuwe en aangepaste IFRS standaarden die in 2016 en daarna van kracht worden. Aan de orde komen, naast de meest recente aanpassingen op bestaande IFRS, met name de volgende onderwerpen (nieuwe IFRS-en):

  • IFRS 9 Financial Instruments
  • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
  • IFRS 16 Leases

 

Deel 2: Hoofdlijnen en toepassingen IFRS

In 5 middagen worden niet alleen de regels van IFRS per onderwerp behandeld, maar tevens de toepassingen daarvan, met name aan de hand van cases uit oude examens van het Diploma IFRS. Op de laatste middag worden drie geïntegreerde cases van het ACCA examen Diploma IFR behandeld, waarbij de opgedane kennis van de verschillende IFRS-en wordt toegepast in de geïntegreerde cases.

Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de hoofdlijnen en toepassingen van IFRS. Onder programma staan de onderwerpen die per college aan de orde komen.

Finance professionals nog niet bekend met de principes van International Financial Reporting Standards (IFRS) staan voor de uitdaging om zo snel mogelijk een tijdens het werk buikbare kennis van IFRS te ontwikkelen. De cursus Diploma IFRS is ontwikkeld om kennis in IFRS te ontwikkelen. Het verschaft een begrip in de concepten en principes die ten grondslag liggen aan de IFRS en het gebruik daarvan in de internationale financiële wereld. 

 

ACCA examen ten behoeve van het Diploma IFR

De deelnemers van de cursus Diploma IFRS kunnen hun IFRS vaardigheden en kennis toetsen door deel te nemen aan een drie uur durend schriftelijk examen dat wordt georganiseerd door de Association of Chartered Accountants (ACCA) in Engeland. Deze organisatie is door de IASB geaccrediteerd om IFRS examens af te nemen en het Diploma IFR af te geven.

 
Toelatingseisen ACCA Diploma IFR

If you are a professional accountant or auditor who works in practice or business, and are qualified according to national accounting standards, then you are eligible to take this ACCA financial reporting qualification. If you are working in practice, but not yet qualified, then you may still be eligible.

 

Zie voor meer informatie de syllabus and studyguide en de examinable documents. De slagingspercentages liggen rond de 40-50%. De examens worden jaarlijks afgenomen in december en juni (exacte data). Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de ACCA.