Master

  • Universitaire master
  • Nederlandstalig
  • Enige parttime master die zich 100% richt op marketing
  • Onderwijs in de avonduren


Universitaire master
De MSc Marketing aan de VU onderscheidt zich van andere marketingopleidingen doordat wetenschappelijke diepgang en praktische toepassing hand in hand gaan. Het is de enige parttime marketingopleiding in Nederland waar u de titel Master of Science (MSc) in Marketing behaalt. De gehele Master is Nederlandstalig en de colleges vinden plaats in de avonduren.

Afgestemd op de praktijk
Door alleen mensen toe te laten met minimaal drie jaar relevante werkervaring vindt zowel onderling als met docenten, voor en na de colleges, veel uitwisseling van praktijkervaring plaats. De colleges worden verzorgd door academische hoogleraren en universitair docenten die ook bij de fulltime MSc Marketing betrokken zijn.

De docenten beschikken over ruime praktijkervaring op het gebied van marketing. Middels diverse interactieve leermethodes passen zij theorie direct toe in praktijkcasussen. De opleiding waarborgt hiermee een perfecte afstemming tussen academisch inzicht en praktijk.

Persoonlijk contact
Doordat wij werken met kleine groepen, van circa 15 studenten, bent u verzekerd van veel persoonlijke aandacht en interactiemogelijkheden met zowel docenten als medestudenten. Dit zorgt voor een stimulerende en inspirerende leeromgeving. De VU staat bekend om haar persoonlijke aanpak, goede organisatie en goede kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek.

Netwerken
Alleen mensen die serieus verder willen komen binnen Marketing beginnen met deze opleiding. Deze mensen en onze docenten vormen een zeer interessante toevoeging aan uw netwerk. Doordat men werkt in kleine groepen, leert men niet alleen de docenten goed kennen, maar ook de medestudenten. Het alumninetwerk van de MSc marketing is de ideale manier om deze waardevolle contacten en relaties te onderhouden.

Beroepsperspectieven
Door het volgen van de parttime MSc Marketing verdiepen en verbreden studenten hun kennis op het gebied van marktonderzoek en marketing. Het behalen van de titel MSc is vaak een belangrijke voorwaarde om door te kunnen stromen naar meer strategische functies binnen het (inter)nationale bedrijfsleven.

Na afronding van Parttime MSc Marketing, besluiten sommige uitmuntende studenten zelfs om een PhD (doctorstitel) te behalen.