Organisatie

Curatorium

Het Zijlstra Center heeft een curatorium met maximaal negen leden waarin de VU de voorzittersrol vervult. De samenstelling is een weerspiegeling van de relevante academische velden (academici) en het maatschappelijk netwerk.

Het curatorium bestaat uit:

Drs. Käthe Laumans CPC (voorzitter a.i.)
OLVG

Drs. Frank Candel
adviseur AEF

Prof. dr. Tom Groot
Vrije Universiteit Amsterdam, SBE

Prof. dr. Leo Huberts
Vrije Universiteit Amsterdam, FSW

Dr. Ellen van Schoten RA
Algemene Rekenkamer

Ingrid Verkamman RO
Ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk 


Directie

Prof. dr. ir. G. M. (Gerda) van Dijk, directeur


Opleidingscommissie CPC opleiding

Prof. dr. S.G. van der Lecq (voorzitter)
Dr. P.M. Veen CPC (secretaris)
G.J. Meerkerk MSc (studentlid)
C.H.P. van Engelen BA MC (studentlid)


Examencommissie

Prof. dr. ir. R. Goodijk (voorzitter)
B. Faber MA

Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl