Organisatie

Curatorium

Het Zijlstra Center heeft een curatorium met maximaal negen leden waarin de VU de voorzittersrol vervult. De samenstelling is een weerspiegeling van de relevante academische velden (academici) en het maatschappelijk netwerk.

Het curatorium bestaat uit:

Prof. dr. Willem Verschoor (voorzitter)
Vrije Universiteit, FEWEB, Decaan

Prof. dr. Frans Roozen (voorzitter in de praktijk)
Vrije Universiteit, FEWEB, VU Business School

Drs. Frank Candel
adviseur AEF

Prof. dr. Tom Groot
Vrije Universiteit, FEWEB

Prof. dr. Leo Huberts
Vrije Universiteit, FSW

Drs. Käthe Laumans CPC
Erasmus MC

dr. Ellen van Schoten RA
Algemene Rekenkamer

Ingrid Verkamman RO
Ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk 


Directie

Prof. dr. ir. G. M. (Gerda) van Dijk, directeur


Opleidingscommissie CPC opleiding

Prof. dr. S.G. van der Lecq (voorzitter)
Dr. P.M. Veen CPC (secretaris)
Drs. S. Wiersma (studentlid)
G.J. Meerkerk MSc (studentlid)


Examencommissie

Prof. dr. ir. R. Goodijk (voorzitter)
B. Faber MA

Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl