Zijlstra PE programma

Het Zijlstra PE Programma: Permanente educatie op het hoogste niveau


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control , Audit, Governance en leadership worden door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten behandeld in de vorm van cursusdagen en seminars.

PE Verplichting
Certified Public Controllers hebben twee jaar na de beëindiging van hun studie een verplichting tot permanente educatie (PE): een verplichting om in drie jaar 120 punten (uren) aan relevant onderwijs te besteden. Het Zijlstra Center heeft een abonnementensysteem
ontwikkeld waarmee u deze 120 PE punten in drie jaar tijd ruim kunt behalen tegen een aantrekkelijke prijs. Jaarlijks wordt voor circa 100 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak met een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector, tot stand komt.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA/VRC (voor RA en RC) , maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor het Zijlstra PE programma voor een vast bedrag per jaar van € 1750,- (tarief 2017). Hiermee verzekert u zich van kwalitatief hoog PE onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership tegen een scherpe prijs. Inschrijving stelt de deelnemer in staat 120 PE punten in drie jaar tijd te behalen en geldt tot wederopzegging. Na opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

U kunt u voor het Zijlstra PE programma inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u digitaal opsturen naar hetzijlstracenter@vu.nl of per post naar: 

Vrije Universiteit
FEWEB / Het Zijlstra Center
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam

Deelname aan cursusdagen indien u géén abonnement hebt bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 8 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65


 

Programma 2017


Donderdag 1 juni 9.00 – 17.00 uur VU, Agora 1 PE punten: 7 Strategisch partnerschap: wat is wijsheid? Over bestuur en intern toezicht in het semipublieke domein
Met: Rienk Goodijk (VU / het Zijlstra Center) e.a. Aanleiding voor deze PE dag is het verschijnen van een nieuw boek van Rienk Goodijk waarin hij, gebaseerd op recente onderzoeken en veel praktijkervaringen, het uitgewerkte concept lanceert van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. Niet de procedurele omgang en de afvinkcultuur, maar het inhoudelijk debat en de strategische positionering staan daarbij centraal. De betere practices laten zien dat een dergelijke omgang tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren. Rolvastheid verandert in rolbewustzijn. Dat vraagt wijsheid …… Met diverse gastsprekers en aan het eind van de middag de boekpresentatie.
Vrijdag 16 juni 9.00 – 17.00 uur VU, Agora 1 PE punten: 7
 
Tax Assurance: fiscaal risicomanagement en interne beheersing Met: Kirsten Blokker-Limburg (Provincie Noord-Holland) e.a. Controle op fiscaliteit in de organisatie: een onderwerp dat zowel in de private als publieke sector steeds meer in de belangstelling staat. Verantwoording over de fiscale positie is noodzakelijk. Hoe borg je fiscale control meer in je interne beheersing (business control framework) zodat aangetoond kan worden dat aan alle fiscale verplichtingen is voldaan? Hoe ontwikkel je een dergelijk systeem en hoe pas je dat toe zodat je uiteindelijk als organisatie meer in control bent en je kunt verklaren dat belastingen op een correcte wijze worden verwerkt? Een belangrijk instrument daarvoor is het tax control framework dat houvast en sturing geeft voor de verantwoordelijken en betrokkenen in de interne organisatie. Daarnaast komen op deze PE-dag ook nog de laatste actualiteiten rondom omzetbelasting (btw/bcf), vennootschapsbelasting en loonbelasting aan de orde.
Juni
Exacte data volgen PE punten: 3 per presentatie

 
Assessoren bij Afstudeersessies Public Controllersopleiding Vrije Universiteit De afstudeerkandidaten van de CPC-opleiding van de VU presenteren hun eindrapporten: scripties van onderzoeken die zij gedurende de opleiding hebben verricht. Bij deze presentaties zijn assessoren aanwezig: vakgenoten die hen met kritische vragen bestoken om de discussie meer diepgang en scherpte te geven. Beperkte groep assessoren nodig (tien) en dit onderdeel levert alleen PE-punten voor de CPC.
Woensdag 5 en donderdag 6 juli 9.00-17.00 uur PE punten: 17 (7 per dag; ook deelname aan een van de twee dagen is mogelijk)
Zijlstra PE tweedaagse: Een effectieve public controller De functie van controller in de publieke sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin je werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die vanuit bedrijfseconomisch perspectief vooruit kan blikken, de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en daarmee bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De Zijlstra PE tweedaagse richt zich dit jaar op de vraag: hoe kun je het beste invulling geven aan jouw rol als controller / (financieel) medewerker of adviseur? Welke dilemma's kom je tegen en hoe ga je daar in jouw praktijk effectief mee om? O.l.v. dr. Mattheus Wassenaar en Edwin Westphal CPC, hoofddocenten van het vak Public Controlling bij de CPC opleiding, reflecteren de deelnemers actief op hun eigen praktijksituatie en het eigen functioneren daarin.