Publicaties

Spiegel aan de top  Coachen met collega's  Supervisie in actie  Mensen veranderen

Recent zijn de volgende boeken verschenen binnen het Center: 

Coachen met collega’s
Supervisie in actie
Relationele coaching
Mensen veranderen
Spiegel aan de top
De schaduwkant van leiderschap
Supervisie: gids voor supervisanten


Meer informatie over deze publicaties > 

In 2015 verschenen: South African Governance (Rob van Eijbergen e.a.), voor meer info kijk hier.Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden.

Yvonne Burger: ‘Menselijkheid in organisaties’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam
      
Rob van Eijbergen: ‘Misschien wel het belangrijkste wat je kunt doen als adviseur’, interview door Julien Haffmans, in Tijdschrift voor Opleiding en Ontwikkeling (2009)

Yvonne Burger (co auteur): ‘Mindfulness als begeleidingsinstrument’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Klik blijkt belangrijkste voorspeller’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015

Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015

Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)

Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016


Yvonne Burger, Rob van Eijbergen en Erik de Haan werken momenteel aan een nieuw boek over Executive Teamcoaching. Dit boek verschijnt naar verwachting in 2016.

Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl , www.erikdehaan.com, www.robvaneijbergen.com